Перший Чемпіонат України з запам’ятовування. Правила.

poster5

sport_memo10 жовтня 2015 року відбудеться Перший Чемпіонат України з запам’ятовування. Змагання будуть проводитись за правилами національних чемпіонатів, встановленими World Memory Sports Counsil.

УВАГА! Ті, хто бажає прийняти участь: реєстраційна форма знаходиться тут! Останній термін подачі заявки 30 вересня 2015 року

Місце проведення: м. Стрий, відпочинковий комплекс “Феєрія розваг” (вул. Сколівська 9)

Учасники Першого Чемпіонату України з запам’ятовування повинні показати можливості своєї пам’яті в десяти дисциплінах:

1. Запам’ятовування числового ряду “на слух”

Учасники матимуть дві спроби запам’ятати якнайдовший числовий ряд “на слух”. Перша спроба – прослуховування набору з 100 цифер, начитка числового ряду відбуватиметься в темпі 1 цифра за секунду.  На згадування дається 5 хвилин. Друга спроба – прослуховування набору з 300 цифер, начитка відбуватиметься в темпі 1 цифра за секунду. На згадування дається 15 хвилин.  Згадування проводиться письмово.  В процесі запам’ятовування жодних записів робити не дозволяється.

Оцінювання: по 1 балу дається за кожну правильно згадану цифру до першої помилки. Тобто, якщо учасник запам’ятав ряд з 70 цифер, але зробив помилку на 23, то йому зараховується 22 бали. Якщо учасник запам’ятав 100 цифер, але помилився на першій, то йому зараховують 0 балів.  Кінцевим результатом вважається кращий результат учасника з двох спроб.

2. Запам’ятовування максимально можливої кількості колод гральних карт. 

Учасники за 10 хвилин повинні запам’ятати якомога більшу кількість перетасованих колод з 52 гральних карт.  Учасники повинні заявити попередньо, з якою кількістю колод вони будуть працювати.  Кожен учасник повинен мати в наявності свої колоди, які він здає організаторам перед змаганням. Карти перемішують в межах кожної колоди.

На згадування учасники витрачають 20 хвилин. Згадування відбувається письмово.

Оцінка: 52 бали учасник отримує за кожну правильно згадану колоду. Якщо під час згадування колоди зроблено одну помилку (неправильно вказаний номінал однієї карти, або ж дві карти поміняні місцями), то кількість нарахованих балів становитиме 26. Якщо під час згадування колоди учасник зробив дві помилки, то за цю колоду він отримує 0 балів.

ОСТАННЯ КОЛОДА: якщо  в останній колоді учасник запам’ятав не всі карти, то кількість балів становитиме ту ж кількість, що й запам’ятовані карти в правильному порядку. Тобто, якщо в останній запам’ятованій колоді учасник обробив лише 18 карт й згадав їх без помилок, то йому нараховується 18 балів. Якщо під час згадування він зробить 1 помилку, то кількість нарахованих балів ділиться на два (у нашому прикладі це буле лише 9 балів). Дві помилки – колода приносить 0 балів.

3. Запам’ятовування історичних та майбутніх дат

Учасники повинні за 5 хвилин запам’ятати якомога більшу кількість історичних та майбутніх дат. Формат дати буде подаватись в вигляді: рік (чотиризначне число) і опис події (максимум 10 слів).  Роки будуть подаватись в проміжку між 1000 та 2099. Дати будуть вигадані або ж узагальнені. Жоден рік не буде вказаний у переліку дат двічі.  Дати будуть подаватись по 40 на аркуші.

Для згадування учасники отримують аркуші з описом подій. Події будуть подаватись в іншому порядку, аніж вони були записані на аркушах для запам’ятовування. Учасники повинні правильно написати рік біля кожної події, яку вони запам’ятали. Згадування триватиме 15 хвилин.

Оцінка: 1 бал нараховується за кожен правильно згаданий рік. Правильно мають бути записані чотири цифри! Навпроти події можна записати лише один рік. За умови, переможну кількість балів наберуть декілька учасників, буде перераховано кількість помилок під час згадування. Переможцем вважатиметься той учасник, в якого було найменше помилково згаданих дат.

4. Запам’ятовування бінарних чисел.

Запам’ятовування якомога більшої кількості набору нулів та одиниць (001111010101 і т.д.).

Процес запам’ятовування триватиме 5 хвилин. Учасники отримують аркуші з рядами нулів та одиниць, поданих в хаотичному порядку. На аркуші буде видруковано 25 рядів, в кожному ряді по 30 символів (750 символів на аркуш).

Згадування триватиме 15 хвилин. Учасники отримують аркуші для згадування, на яких будуть видрукувані ряди з порожніх клітинок (25 рядів по 30 клітинок). Учасники повинні заповнити якомога більшу кількість рядів набором нулів та одиниць в тому ж порядку,  в якому ці символи були видрукувані на аркушах для запам’ятовування.

Оцінка: 30 балів учасник отримає за кожен правильно згаданий ряд. Якщо в згаданому ряді присутня одна помилка, то кількість нарахованих балів становитиме 15. Дві помилки – кількість очок становитиме 0.

ДЛЯ ОСТАННЬОГО РЯДУ! Якщо останній ряд опрацьований не повністю, то учасник отримує ту ж кількість балів, що й кількість правильно згаданих символів в цьому ряді. Тобто, якщо учасник згадав лише 19 символів і всі в правильному порядку, він отримує 19 очок.  Якщо в цьому ряді допущена одна помилка, кількість очок ділиться на два (в даному випадку 19/2 = 10 балів). Якщо помилок дві, то цей ряд приносить 0 балів.

У випадку, якщо переможну кількість балів отримають декілька учасників, то будуть переглядати ряди, в яких вони зробили помилки. Додатково такі учасники отримають по 1 балу за кожен правильно згаданий символ до першої помилки. Учасник, який при цьому отримає більше балів буде вважатись переможцем.

5. Запам’ятовування випадкових слів

За 5 хвилин учасники змагання повинні запам’ятати якомога більший ряд випадкових слів.  Слова подаються в стовпчиках. В одному стовпчику – 20 слів, на аркуш паперу видруковується 5 стовпчиків. 80% слів – іменники, 10% – абстрактні іменники, 10% – дієслова в інфінітиві.  Учасники повинні почати запам’ятовування з першої колонки і запам’ятовувати слова в тій кількості, в якій зможуть у відведений час.

Згадування проходить письмово – учасникам роздають аркуші для заповнення. В цих аркушах буде видрукувано по 5 стовпчиків, кожен з  яких складатиметься з 20 клітинок. Заповнювати їх потрібно словами, які потрібно згадати з врахуванням порядковості. Кожне слово під час згадування має бути пронумероване.

Оцінка: по 1 балу нараховується учаснику за кожне слово в стовпчику, що згаданий без жодної помилки. Якщо в межах стовпчика є одна  помилка, або ж недолік (згадано, наприклад не слово “опрацювати”, а “попрацювати”), то загальна кількість балів, отриманих за цей стовпчик ділиться на 2 (20/2 = 10). Якщо в межах стовпчика допущено дві помилки, то за нього учасник отримує 0 балів.

ДЛЯ ОСТАННЬОГО СТОВПЧИКА! Якщо останній стовпчик опрацьовано не повністю, то учасник за нього отримує ту кількість балів, яка дорівнюватиме кількості згаданих слів. Наприклад: згадано правильно 14 слів, в такому випадку учасник отримує 14 балів. Якщо він зробив одну помилку, то кількість балів становитиме лише 7 у цьому випадку. Якщо згадано непарну кількість слів і зроблена одна помилка (наприклад, згадано 15 слів), то десятковий дріб, отриманий після ділення буде округлюватись в сторону більшого числа (в наведеному прикладі 15/2 = 7 балів) Якщо в останньому стовпчику зроблено дві помилки, нараховується 0 балів.

6. Запам’ятовування абстракцій.

Учасники отримують аркуші, на яких зображені 10 рядів абстрактних образів. В кожному ряді буде по 5 картинок.  Учасникам потрібно запам’ятати порядковість абстракцій в межах якомога більшої кількості рядів.  Учасники можуть самі вибирати з якого ряду їм починати запам’ятовувати. ВАЖЛИВО! Ніяких записів на аркушах робити не дозволяється! На запам’ятовування учасникам дається 15 хвилин.

Для згадування учасники отримують аркуші, де будуть  видрукувані ті самі абстракції, зведені в ряди (10 рядів по 5 картинок), але в межах кожного ряду абстракції будуть поміняні місцями. Учасники повинні пронумерувати в межах ряду картинки цифрами від 1 до 5, при чому цифра має відповідати позиції, в якій ця картинка стояла в межах ряду на аркуші для запам’ятовування.

Оцінка. За кожен правильно згаданий ряд учасник отримує 5 балів. Якщо в межах ряду є помилка, то учасник за нього отримує -1 бал. Якщо загальна кількість балів за цю дисципліну в учасника буде від’ємною, то він в результаті отримує 0.

7. Запам’ятовування людей та імен.

Учасники отримують аркуші з фотозображенням різних людей (зображення обличчя!) з підписом імені та прізвища. Люди в межах аркуша будуть представляти різні вікові групи і раси. Підписи будуть виставлятись випадковим методом, щоб учасники не мали можливість здогадатись про імена виходячи з раси чи етнічної приналежності людини.  Імена будуть представляти різні народності та нації.  Імена та прізвища будуть випадково перемішані, тобто людина може мати французьке ім’я та турецьке прізвище. Подвійні імена та прізвища (Куральська-Петрович, Олег-Петро) не будуть використовуватись.  На аркуші формату А4 буде розміщено 3 ряди по 3 фотозображення людей.

Для згадування учасники отримують аркуші, на яких ті самі фотозображення будуть видруковані в іншому порядку. Учасники повинні підписати якомога більше фотографій, написавши ім’я і/або прізвище.

Оцінка. 1 бал нараховується за кожне правильно згадане ім’я. 1 бал нараховується за кожне правильно згадане прізвище.  Якщо прізвище чи ім’я є співзвучним, але написано по-інакшому (наприклад “Аничка” та “Анничка”), то учаснику нараховується 0.5 бала. Якщо загальна кількість балів в цій дисципліні буде дробовим числом, то воно округлюється в сторону більшого цілого (якщо учасник набрав 45.5 балів, то йому зараховують 46). Якщо переможну кількість балів наберуть декілька учасників, то  в такому випадку буде перераховано кількість неправильних відповідей. Учасник, в якого кількість помилок буде найменшою вважатиметься переможцем.

8. Запам’ятовування випадкового чисельного набору. 

Учасникам видається випадковий набір цифр. Вони будуть видруковані на аркуші в рядах по 40 символів. На листі буде розміщено 25 рядів. На запам’ятовування учасникам виділяється 15 хвилин.

Згадування відбувається письмово. Для цього учасникам роздають аркуші, на яких видруковані 25 рядів по 40 клітинок. Учасники повинні заповнити якомога більшу кількість рядів, записуючи по одній цифрі в клітинку в тому ж порядку, в якому вони були подані на аркушах для запам’ятовування. На згадування учасникам виділяється 30 хвилин.

Оцінка. За кожен правильно згаданий ряд цифр учасник отримує 40 балів. Якщо в межах ряду була допущена одна помилка (пропущена цифра, вказана цифра неправильно або ж дві сусідні цифри поміняні місцями), то за цей ряд учасник отримує 20 балів. Якщо в межах ряду учасник зробив дві помилки, то цей ряд приносить 0 балів.

ДЛЯ ОСТАННЬОГО РЯДУ! Якщо останній ряд опрацьований не повністю, то учасник отримує за нього стільки балів, що й кількість цифр, яку він згадав. Тобто, якщо згадано 29 цифр, то учасникові зараховують 29 балів за цей ряд.  Якщо учасник зробив одну помилку, то кількість балів ділиться на 2 (в даному випадку 29/2 = 15 балів). Якщо в останньому ряді учасник зробив дві помилки, він отримує 0 балів.

Якщо переможну кількість балів отримують декілька учасників, то в такому випадку будуть розглядатись ті ряди, що учасники згадували і зробили в них дві або більше помилок. За кожну правильно згадану цифру у цих рядах учасники отримують по 1 балу. Учасник, який в результаті отримує найбільшу кількість балів вважатиметься переможцем.

9. Швидкісне запам’ятовування чисельного ряду. 

Ця дисципліна повторюватиметься двічі. Учаснику зараховують більший результат з двох спроб.

Учасники повинні за 5 хвилин запам’ятати якомога довший чисельний ряд (8,3,2,6,8,8,9 і т.д.) Числа будуть надруковані на аркуші (25 рядів по 40 цифр).

На згадування виділяється 15 хвилин. Переможцем вважається той учасник, який набирає найбільшу кількість балів.

Оцінка. За кожен правильно згаданий ряд цифр учасник отримує 40 балів. Якщо в межах ряду була допущена одна помилка (пропущена цифра, вказана цифра неправильно або ж дві сусідні цифри поміняні місцями), то за цей ряд учасник отримує 20 балів. Якщо в межах ряду учасник зробив дві помилки, то цей ряд приносить 0 балів.

ДЛЯ ОСТАННЬОГО РЯДУ! Якщо останній ряд опрацьований не повністю, то учасник отримує за нього стільки балів, що й кількість цифр, яку він згадав. Тобто, якщо згадано 29 цифр, то учасникові зараховують 29 балів за цей ряд.  Якщо учасник зробив одну помилку, то кількість балів ділиться на 2 (в даному випадку 29/2 = 15 балів). Якщо в останньому ряді учасник зробив дві помилки, він отримує 0 балів.

Якщо переможну кількість балів отримують декілька учасників, то в такому випадку будуть розглядатись ті ряди, що учасники згадували і зробили в них дві або більше помилок. За кожну правильно згадану цифру у цих рядах учасники отримують по 1 балу. Учасник, який в результаті отримує найбільшу кількість балів вважатиметься переможцем.

10. Швидкісне запам’ятовування колоди карт. 

Ця дисципліна повторюється два рази. Учаснику зараховують кращий результат з двох спроб.

Учасники повинні запам’ятати якомога швидше перемішану колоду з 52 гральних карт.

На запам’ятовування дається 5 хвилин.  Колода карт для кожного учасника перемішується заздалегідь. Якщо учасник готовий запам’ятати колоду швидше ніж за 5 хвилин, він має мати на столі секундомір, що відраховує час з точністю 1/100 секунди. Колоду карт можна переглянути декілька разів.  Якщо учасник опрацював колоду швидше ніж за 5 хвилин він повинен зупинити секундомір, зафіксувавши свій час запам’ятовування і очікувати, поки загальний час, виділений для цієї дисципліни не завершиться.  Учасник не може починати згадування, поки не буде оголошено, що почався для цього час.

Для згадування кожен учасник повинен отримати неперемішану колоду карт, де 52 карти йдуть у правильному порядку (2 пік, 3 пік, 4 пік і т.д.) За 5 хвилин учасник повинен розкласти карти в тому ж порядку, в якому вони знаходились у колоді, яку запам’ятовували. Після згадування обидві колоди розкриваються по одній карті, таким чином звіряється правильність згадування порядку карт.

Оцінка. Учасник, який правильно згадав всі 52 карти виділивши на запам’ятовування найменший час вважається переможцем.

Якщо переможний час є одинаковий у декількох учасників, то в цьому випадку переглядається друга спроба кожного зних. Переможцем вважатиметься той, у кого вона пройшла за коротший час.

У випадку, якщо жоден з учасників не зможе запам’ятати колоду карт швидше за 5 хвилин учасником вважатиметься той, хто згадає найбільшу кількість карт в правильному порядку.

 

Залиште перший коментар до "Перший Чемпіонат України з запам’ятовування. Правила."

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

*